Prace remontowo-budowlane trwają

Dobiegają końca pierwsze prace remontowe podjęte w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej na podstawie dokonanych zgłoszeń i wydanych przez Starostwo Powiatowe w dniu 2 sierpnia br. Zaświadczeń na roboty budowlane. Zakres prac obejmuje:

  1. wykonanie remontu pomieszczenia zbiornika wody zapasowej i hydroforni wraz z wstawieniem nowego – wykonanego na zamówienie – zbiornika o pojemności 22 tys. litrów;
  2. wydzielenie – z istniejącego pomieszczenia stołówki – poczekalni dla pacjentów pracowni TK wraz ze zmianą usytuowania drzwi wejściowych;
  3. wymianę drzwi wewnętrznych w klatce schodowej B oraz wypełnienie przegrodą pełną (murowaną) naświetli z luksferów w wewnętrznych przegrodach budynku.

Zakończono także prace projektowe oraz dokonano wszelkich niezbędnych uzgodnień instytucjonalnych, w tym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu w zakresie zaopiniowania koncepcji architektonicznej rozbudowywanego obiektu. W związku z powyższym w dniu 3 września br. został złożony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu wniosek o pozwolenie na budowę. Cały zakres inwestycji został podzielony na cztery etapy:

* etap I – wykonanie nowego układu drogowego (komunikacyjnego), dobudowa budynku oraz wykonanie wszelkich przekładek i przyłączy sieci, wymiana windy szpitalnej oraz wykonanie przebudowy pomieszczeń technicznych;

* etap II – wykonanie przebudowy pomieszczeń w obszarze SOR-u, bloku operacyjnego, traktu porodowego, oddziału intensywnej terapii, położniczo-ginekologicznej izby przyjęć wraz z zespołem Sali zabiegowej na I piętrze, działu diagnostyki na II piętrze oraz dostosowanie pożarowe budynku wraz z dostawą nowej windy szpitalnej;

* etap III – przebudowa pozostałe części parteru oraz III i IV piętra budynku; roboty w obszarze oddziału dziecięcego i wewnętrznego będą realizowane w dwóch podetapach (osobno dla części lewej i części prawej), tak, aby zachować ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych na tych oddziałach;

* etap IV – pozostałe prace w budynku, czyli obszar I i II piętra budynku; roboty w tym obszarze również będą podzielone na dwa podetapy tak, aby zachować ciągłość udzielanych świadczeń na tych oddziałach.

Po zakończeniu prac budowlanych, zmodernizowany obiekt budynku głównego Szpitala będą określały następujące parametru:

* powierzchnia całkowita – 4.862 m2 (w tym rozbudowa 1.164 m2)

* powierzchnia zabudowy – 2.119 m2 (w tym rozbudowa 636 m2)

* kubatura brutto obiektu – 15.989 m3 (w tym rozbudowa 3.883 m3)

* wysokość nowego obiektu – ok. 16 m.

Planowany okres realizacji inwestycji – finansowanej ze środków budżetu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – został przewidziany do końca lipca 2019 roku

Projekt_szpitala1 Projekt_szpitala2