Stanowisko Wielkopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiego Związku

Pracodawców  Szpitali Powiatowych

 

Już po pierwszym kwartale tego roku wszystkie powiatowe szpitale Wielkopolski wykazały wyniki finansowe gorsze, niż rok temu. Dla 22 z nich (dane z 24 szpitali) wynik ten jest ujemny. Środki z NFZ nie starczają na bieżące koszty leczenia Pacjentów.

Dlatego, w trosce o dobro naszych Pacjentów, stanowczo protestujemy przeciwko niekorzystnej dla wielkopolskich szpitali powiatowych metodzie  przydzielania środków.

Stajemy dziś przed wyborem: albo drastycznie ograniczymy liczbę usług medycznych albo znacznie zadłużymy szpitale.

Nowy system finansowania absolutnie nie kompensuje szpitalom powiatowym skutków:

– wprowadzenia nowych przepisów płacowych, skokowo zwiększających fundusz płac oraz wzrost kosztów usług;

– dramatycznego braku personelu, zwłaszcza lekarzy i pielęgniarek, wymuszającego stałe zwiększanie wynagrodzeń;

– odgórnego ustalenia wzrostu wynagrodzeń wybranych grup zawodowych i słusznych żądań płacowych innych zawodów;

– nałożenia na szpitale dodatkowych obowiązków i wymagań, generujących stały wzrost kosztów.

Wielkość kontraktów z NFZ nie równoważy rosnących lawinowo i nieuchronnie kosztów funkcjonowania szpitali powiatowych.

Prawo obliguje powiaty do pokrycia strat szpitali za 2018 rok. Zamiast budowy szkół, hal sportowych, dróg – powiaty będą spłacać zadłużenie i płacić bieżące wydatki szpitali.  Dlatego tak cenimy wspieranie przez Starostów wspólnych działań, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych.

Zdrowie Pacjentów jest najważniejsze. Apelujemy do Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie dialogu w celu  natychmiastowego zwiększenia środków finansowych, przeznaczonych na leczenie Pacjentów szpitali powiatowych!