Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na:

–  udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ZOZ w Wągrowcu

– w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2026 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym dokumencie.

Szczegóły konkursu [PDF]