Nowy ambulans przekazany dla ratownictwa medycznego

Pod koniec kwietnia bieżącego roku miało miejsce podpisanie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pod nazwą „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w ZOZ w Wągrowcu poprzez niwelowanie skutków pandemii covid-19”. Pierwszym efektem realizacji przez Szpital tego zadania jest zakup ambulansu medycznego typu C – na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego. Przekazanie tego pojazdu odbyło się w siedzibie ZOZ-u w dniu 08 listopada br., w obecności reprezentującej Marszałka Województwa Wielkopolskiego p. Pauliny Stochniałek oraz Starosty Wągrowieckiego p. Tomasza Kranca. Towarzyszyła nam również Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, p. Agnieszka Grzechowiak. Witając wszystkich przybyłych, Dyrektor ZOZ powiedział m. in.:

„Szanowni Państwo, okres ostatnich 12 m-cy w naszym szpitalu wręcz obfituje w doniosłe i znaczące wydarzenia, przypomnę tylko te najistotniejsze:

– pod koniec października ubiegłego roku miało miejsce przekazanie mieszkańcom naszego powiatu rozbudowanego i wyremontowanego budynku głównego Szpitala, a także miało miejsce uruchomienie zmodernizowanej Centralnej Sterylizatorni, to wydarzenia wręcz historyczne, było to bowiem największe wykonane zadanie inwestycyjne w okresie minionego 50-lecia,

– w lutym tego roku miało miejsce poświęcenie kaplicy przyszpitalnej i wprowadzenie relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej z celebracją ks arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski,

– w okresie wakacyjnym NFZ przekazał informację o poziomie wykonania świadczeń, stanowiącym podstawę do wyliczenia ryczałtu na kolejny okres finansowania – ZOZ w Wągrowcu znalazł się w tym zestawieniu na pierwszym miejscu w województwie, jako szpital który w największym stopniu przyczynia się do wyrównania tzw. długu zdrowotnego z okresu pandemii covid-19,

– wreszcie obecnie mamy przyjemność spotkać się tutaj, aby przekazać ambulans zespołowi ratownictwa medycznego, co stanowi część realizowanego przez nasz Szpital Projektu pod nazwą „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w ZOZ w Wągrowcu poprzez niwelowanie skutków pandemii covid-19”. Środki na ten projekt pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie ujęto działanie pod nazwą „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia” – instrument REACT EU.

Środki z tego właśnie projektu pozwoliły na zakup ambulansu, którego koszt nabycia zamknął się w kwocie 495 tys. zł. Oczywiście nie wszystkie środki pochodziły z projektu unijnego, częściowe współfinansowanie zapewniły także budżety samorządów lokalnych- miasta i gminy Wągrowiec, miasta i gminy Skoki oraz gminy Damasławek, za co obecnym tu Panom Burmistrzom i Wójtom bardzo serdecznie dziękuję”.

Ambulans w imieniu kadry medycznej przyjmował p. Paweł Ziętara, Ratownik Medyczny Koordynujący, który w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie możliwości dysponowania nowym pojazdem, który gwarantuje krótki czas dojazdu na miejsce zdarzenia i w związku z tym jak najszybsze podjęcie medycznych czynności ratunkowych.