Bezpłatne poradnictwo onkologiczne kontynuowane

Bezpłatne poradnictwo onkologiczne kontynuowane

            Od sierpnia 2015 roku funkcjonuje w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu profesjonalne poradnictwo onkologiczne, które poza konsultacjami lekarskimi obejmuje również szeroko rozumianą edukację zdrowotną.

            Założeniem projektu, przygotowanego dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego, jest profilaktyka pierwotna i wtórna, wstępna diagnostyka, aktywizowanie działań z zakresu promocji zdrowia i epidemiologii nowotworów, a także zachęcenie do korzystania z usług medycznych oraz funkcjonujących poradni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Program koordynowany jest przez dr n. med. Joannę Stanisławiak-Rudowicz, onkologa z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Projekt zainaugurowano 29 lipca 2015 r. wykładem dla mieszkańców i współpracowników ZOZ w Wągrowcu, dotyczącym ogólnych zagadnień z zakresu profilaktyki i epidemiologii nowotworów. W kolejnych miesiącach przedstawiono następujące prelekcje: rak płuca (19 sierpnia), profilaktyka onkologiczna wśród młodzieży (23 września), rak piersi (6 października), nowotwory kobiecych narządów płciowych (18 listopada) oraz nowotwory u mężczyzn (9 grudnia).

            Podstawowym zadaniem poradnictwa onkologicznego jest jednak możliwość indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z onkologiem (dr n. med. Joanna Stanisławiak-Rudowicz). Wizyty dla pacjentów odbywają się raz w tygodniu (zazwyczaj w środy). W trakcie wizyt pani doktor nie tylko analizuje dostarczoną dokumentacją medyczną, ale przede wszystkim radzi oraz wyjaśnia przebieg diagnostyki, ewentualnie kieruje do konkretnego specjalisty, celem całościowego wyjaśnienia problemu medycznego. W ramach poradnictwa onkologicznego możliwe jest także wykonanie badań diagnostycznych w tym np. ultrasonografii (USG) piersi. W okresie od sierpnia do grudnia 2015 roku skorzystało z wizyt 92 pacjentów (100%) z czego 67 (72,82%) były to konsultacje jednorazowe, w pozostałych przypadkach (25, czyli 27,17%) niezbędne było przeprowadzenie kilku badań, celem utrzymania ciągłości diagnostyki, czy wytłumaczenia wątpliwości dotyczących dalszego leczenia. W sumie przeprowadzono dotychczas 129 konsultacji onkologicznych. Tematycznie 101 (78,30%) wizyt dotyczyło profilaktyki i zagadnień onkologicznych, natomiast 28 (21,70%) konsultacji związanych było z koniecznością wdrożenia dalszej diagnostyki. Spośród wszystkich pacjentów 19 (20,65%) ma dodatni wywiad w kierunku choroby nowotworowej. Pacjenci ci wymagają stałego nadzoru i dodatkowej diagnostyki. W ramach poradnictwa onkologicznego wykonano także ultrasonografię piersi u 45 osób (u 43 pacjentów jednorazowo i u 2 osób kilkukrotnie).

            Poradnictwo onkologiczne w wągrowieckim ZOZ obejmuje dodatkowo konsultacje u pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych oddziałów. Od sierpnia do grudnia 2015 roku odbyło się 21 takich konsultacji. – Po kilkumiesięcznej współpracy z konsultantem w zakresie onkologii klinicznej, Oddział Wewnętrzny zdecydowanie podniósł jakość świadczeń w zakresie diagnostyki onkologicznej. Ponadto współpraca ze specjalistą onkologiem, czynnie praktykującym w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zaowocowała nie tylko lepszym postrzeganiem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu jako profesjonalnego i wykazującego szczególną troskę o dobro pacjentów, jak również usprawniła procesy kierowania do dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Panią doktor cechuje ponadto szczególne zaangażowanie i doskonała współpraca z zespołem oddziału. Liczba pacjentów wymagających opinii onkologicznej wzrasta niestety w sposób dynamiczny, co każe przypuszczać, że potrzeba ścisłej współpracy z onkologiem będzie coraz większa – przyznaje lek. Piotr Czerwiński-Mazur, ordynator Oddziału Wewnętrznego.

            Biorąc pod uwagę dotychczasową skuteczność programu i duże zainteresowanie mieszkańców powiatu wągrowieckiego, dyrekcja ZOZ w Wągrowcu zapewnia, iż projekt poradnictwa onkologicznego będzie systematycznie kontynuowany w dotychczasowej formie. Od stycznia 2016 roku wykłady z zakresu profilaktyki i epidemiologii nowotworów będą odbywały się także w poszczególnych gminach.

            Zapisy na indywidualne konsultacje lekarskie u onkologa odbywają się w rejestracji Poradni Ginekologiczno-Położniczej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu (ul. Kościuszki 74, I piętro). Należy dodać, iż przy umawianiu wizyt wymagana jest obecność osobista wraz z dowodem tożsamości.

            Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu wągrowieckiego do korzystania z bezpłatnych porad u lekarza onkologa i systematycznych badań profilaktycznych.

„Jesteśmy po to, by służyć Mieszkańcom”.


GALERIA ZDJĘĆ