Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2023 r.
Oferty należy składać do dnia 24.06.2021 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74.

Szczegóły konkursu [PDF]