Brakowanie dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, planowane jest brakowanie:

  • Indywidualnej dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego zakończonego w roku 1993,
  • Wyników badań histopatologicznych

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia (pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta) będą mogły odebrać za okazaniem dowodu tożsamości po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 19.02.2024 r.

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji medycznej dostępny jest w Archiwum Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu oraz na stronie internetowej Szpitala w zakładce „Dla Pacjenta”. Wypełnione formularze można składać w Archiwum.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2017r., roz. 1318 z póź. zm.) oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2069).