Oświadczenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

W związku z publikacją w dniu 13 września br. na łamach portalu internetowego WRC artykułu pt. „Wągrowiecki Szpital odmówił przyjęcia poszkodowanego w wypadku, bo nie miał objawów koronawirusa” oświadczam, że zawarte w tej publikacji informacje nie są zgodne z prawdą.

Wobec powyższego złożone zostało zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu w celu podjęcia czynności wyjaśniających okoliczności powyższej sprawy, w tym pod kątem oceny, czy zaistniały przesłanki prawno-karne sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrożenia epidemicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej, skutkującego ryzykiem utraty zdrowia lub życia pracowników oraz pacjentów przebywających na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

dr Przemysław Bury

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. [PDF]