Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i Poradni Internistycznej.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i Poradni Internistycznej w terminie od dnia zawarcia do 31.12.2022r.

Szczegółowe informacje o konkursie [PDF]

Oferty należy składać do dnia 30.07.2020 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74.

Roztrzygnięcie konkursu [PDF]