Przetarg nieograniczony. Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia: Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów sanitarno – technicznych

Termin składania ofert: 16.06.2020 r. godz. 10.00 18.06.2020 r. godz. 10.00

Termin realizacji zamówienia: Prognozowany do 15.10.2020 r.


Ogłoszenie BZP (numer 547541-N-2020 z dnia 04.06.2020 r.)

Ogłoszenie BZP_zmiana (numer 540103448-N-2020 z dnia 15.06.2020 r.)

SIWZ _ instrukcja dla Wykonawców (ost. akt. 15.06.2020 godz. 09.15) >> pdf doc

Zapytania (ost. akt. 16.06.2020 godz. 14.10) >> pdf

Komunikaty

  • (ost. akt. 15.06.2020 godz. 09.15) >> zmiana terminu składania ofert na 18.06.2020 r. godz. 10.00
  • (ost. akt. 18.06.2020 godz. 11.00) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf
  • (ost. akt. 23.06.2020, godz. 14.10) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf

DOKUMENTACJA TECHNICZNA POBIERZ Pliki spakowane archiwizatorem ZIP i zabezpieczone hasłem (aby uzyskać hasło do plików, prosimy o przesłanie wniosku na adres: zampub@szpitalwagrowiec.pl)