Unieważniono. Przetarg nieograniczony. Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia: Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów sanitarno – technicznych

Termin składania ofert: 02.06.2020 r. godz. 10.00

Termin realizacji zamówienia: Prognozowany do  31.07.2020 r. 15.10.2020 r.


Ogłoszenie BZP (numer 542366-N-2020 z dnia 21.05.2020 r.)

Ogłoszenie BZP _ zmiana (numer 540089314-N-2020 z dnia 25.05.2020 r.)

SIWZ _ instrukcja dla Wykonawców (ost. akt. 25.05.2020 godz. 10.10) >> pdf doc

Zapytania BRAK

Komunikaty

(ost. akt. 03.06.2020 godz. 08.00) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 03.06.2020 godz. 14.10) >> UNIEWAŻNIONO  –  Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) – cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę,  którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


DOKUMENTACJA TECHNICZNA https://www.dropbox.com/sh/tpkbph1b8nm54ty/AAA60zzmqA9ltWvpmT3N0RVEa?dl=0 Pliki spakowane archiwizatorem ZIP i zabezpieczone hasłem (aby uzyskać hasło do plików, prosimy o przesłanie wniosku na adres: zampub@szpitalwagrowiec.pl)