Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa leków  (5 pakietów). Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin składania ofert: 13.05.2020 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP (numer 536934-N-2020 z dnia 05.05.2020 r.)

MiniPortal_Ogłoszenie (klucz publiczny)

SIWZ _ instrukcja dla Wykonawców (ost. akt. 11.05.2020 godz. 11.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE _ formularz cenowy (ost. akt. 06.05.2020 godz. 11.10) >> pdf xls

Zapytania (ost. akt. 11.05.2020 godz. 11.00) >> pdf

Komunikaty 

  • (ost. akt. 11.05.2020 godz. 11.00) >> korekta SIWZ (Rozdział XII) w zakresie kryteriów oceny ofert
  • (ost. akt. 18.05.2020 godz. 11.15) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf
  • (ost. akt. 26.05.2020, godz. 12.15) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf