Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (37 pakietów). Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin składania ofert: 23.04.2020 r. godz. 10.00 NOWY TERMIN


Ogłoszenie BZP (numer 530761-N-2020 z dnia 09.04.2020 r. z późn. zm.)

MiniPortal_Ogłoszenie (klucz publiczny)

SIWZ _ instrukcja dla Wykonawców (ost. akt. 21.04.2020 godz. 10.30) >> pdf doc

ZESTAWIENIE _ formularz cenowy (ost. akt. 21.04.2020 godz. 10.30) >> pdf xls

Zapytania 

(ost. akt. 21.04.2020 godz. 10.30) >> pdf

Komunikaty

(ost. akt. 14.04.2020 godz. 09.50) >> wygenerowano poprawnie formularz cenowy w formacie PDF (wcześniej można było odczytać tylko do 44 strony, w chwili obecnej można odczytać do 67 strony)

(ost. akt. 15.04.2020 godz. 08.57) >> zmiana terminu składania ofert na 21.04.2020 r. godz. 10.00

(ost. akt. 17.04.2020 godz. 08.33) >> UWAGA: z uwagi na dużą ilość zapytań i konieczność dalszych konsultacji w tym zakresie,  Zamawiający przewiduje przesuniecie terminu składania ofert na 22.04.2020 r. lub 23.04.2020 r.  Komunikat o ew. przesunięciu terminu zostanie opublikowany najdalej do 17.04.2020 r.  godz. 14.00

(ost. akt. 17.04.2020 godz. 13.00) >> zmiana terminu składania ofert na 23.04.2020 r. godz. 10.00

(ost. akt. 17.04.2020 godz. 13.00) >> zamieszczono odpowiedzi na zapytania dot. asortymentu, odpowiedzi na zapytania dot. zapisów projektu umowy oraz pozostałe odpowiedzi zostaną opublikowane najdalej do dnia 20.04.2020 r. godz. 15.00

(ost. akt. 20.04.2020 godz. 12.15) >> odpowiedzi na zapytania dot. zapisów projektu umowy zostaną opublikowane najdalej do dnia 21.04.2020 r. godz. 12.00

(ost. akt. 24.04.2020 godz. 14.20) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 11.05.2020, godz. 15.40) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf