Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków, substancji leczniczych

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa leków, substancji leczniczych (14 pakietów). Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin składania ofert: 27.03.2020 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 522989-N-2020 z dnia 12.03.2020 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 24.03.2020 godz. 11.30) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (formularz cenowy)

(ost. akt. 23.03.2020 godz. 13.30) >> pdf xls

Zapytania

(ost. 23.03.2020 godz. 11.15) >>  pdf

Komunikaty

(ost. akt. 17.03.2020 godz. 11.45) >> W związku z obowiązującym na terenie RP stanem zagrożenia epidemiologicznego a co za tym idzie koniecznością ograniczenia bezpośrednich kontaktów osób w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Zamawiający  informuje o wdrożeniu procedur pozwalających uczestnikom postępowania do złożenia oferty w formie elektronicznej. W związku z powyższym Zamawiający zamierza przesunąć termin składania ofert o czas potrzebny na zaimplementowanie odpowiednich narzędzi umożliwiających złożenie ofert w formie elektronicznej. Informacja o nowym terminie pojawi się najdalej do dnia 23.03.2020 r.

(ost. akt. 23.03.2020 godz. 11.20) >> Nowy Termin składania ofert << 27.03.2020 r. godz. 10.00 >> Do dnia 24.03.2020 r. Zamawiający zamieści poprawioną wersję SIWZ z zapisami umożliwiającymi składanie ofert w wersji elektronicznej

(ost. akt. 27.03.2020 godz. 11.55) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 08.04.2020, godz. 12.20) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf