Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa leków (19 pakietów). Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin składania ofert: 18.03.2020 r. godz. 10.00 << NOWY TERMIN >>


Ogłoszenie BZP

(numer 521094-N-2020 z dnia 06.03.2020 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 11.03.2020 godz. 13.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (formularz cenowy)

(ost. akt. 11.03.2020 godz. 13.00) >> pdf xls

Zapytania

(ost. 11.03.2020 godz. 13.00) >>  pdf

Komunikaty

(ost. akt. 10.03.2020 godz. 13.50) >> Zamawiający zamierza przesunąć termin składania i otwarcia ofert. Informacja o nowym terminie zostanie podana najdalej do 11.03.2020 r. godz. 15.00

(ost. akt. 11.03.2020 godz. 13.00) >> Nowy termin składania ofert >> 18.03.2020 r. godz. 10.00

(ost. akt. 18.03.2020 godz. 12.30) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 15.04.2020, godz. 13.25) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf