Podziękowanie

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przystąpiły do zorganizowanej internetowo zbiórki na zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Wągrowcu w okresie pierwszych tygodni pandemii. Z przekazanych nam środków dokonano zakupu dwóch pomp infuzyjnych objętościowych, które  zostały przekazane na wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pompy infuzyjne to urządzenia umożliwiające automatyczne podawanie leków z możliwością wyliczenia i zaprogramowania szybkości infuzji oraz uruchamiania niestandardowych trybów dozowania (np. z przerwą). Zakupione pompy mogą także być używane w trakcie transportu sanitarnego pacjenta. Wartość zakupu – 9.700 zł.

   dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ Wągrowiec

P1130087_R P1130089_R
P1130091_R P1130088_R