Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej.

Oferty należy składać do 10.09.2020r. do godz. 10.00 pod adresem:  Zespół Opieki Zdrowotnej 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74.
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZOZ w Wągrowcu ul. Kościuszki 74, przewidywany termin: 24 września 2020r. godz. 11.00

Szczegółowe warunki konkursu [PDF]