Przetarg nieograniczony. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Termin składania ofert:  02.09.2020 r. godz. 10.00 Nowy Termin: 03.09.2020 r. godz. 10.00
04.09.2020 r. godz. 10.00

Termin realizacji zamówienia: Prognozowany do 20.12.2021 r.


Ogłoszenie BZP (numer 575525-N-2020 z dnia 18.08.2020 r.)

Ogłoszenie BZP _ zmiana (540162510-N-2020 z dnia 28.08.2020 r.)

Ogłoszenie BZP _ zmiana (540165229-N-2020  z dnia 02.09.2020 r.)

SIWZ _ instrukcja dla Wykonawców (ost. akt. 18.08.2020 godz. 12.45) >> pdf doc

Zapytania: (ost. akt. 03.09.2020 godz. 10.00) >> pdf

Komunikaty:

  • (ost. akt. 28.08.2020 godz. 11.30) >> Zamawiający uwagi na dużą ilość zapytań i konieczność szerszej analizy wszystkich zagadnień informuje  o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 03.09.2020 r. godz. 10:00.
  • (ost. akt. 31.08.2020 godz. 13.30) >>  Zamawiający wyłącza z zakresu termomodernizację z budynku istniejącego z wyjątkiem pozycji 16.4 179 pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową oraz 16.4 186 demontaż instalacji odgromowej i wykonanie nowej. Zamawiający wyłącza także z zagospodarowania terenu roboty rozbiórkowe poza nawierzchniami czyli pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Wyłącza także pkt. 7 tereny zielone w całości, oraz pkt 8 53 dostawa i montaż szlabanu parkingowego. Reszta pozycji w zagospodarowaniu bez zmian, z uwagi na przepisy ppoż.
  • (ost. akt. 31.08.2020 godz. 15.25) >>  Zamawiający na prośbę Oferentów udostępnia Dzienniki Budowy
  • (ost. akt. 01.09.2020 godz. 13.50) >>  Zamawiający z uwagi na dużą ilość zapytań zamierza przesunąć termin składania ofert na dzień 04.09.2020 r. godz. 10.00 Informacja o nowym terminie zostanie opublikowana do dnia 02.09.2020 r. godz. 10.00
  • (ost. akt. 02.09.2020 godz. 08.30) >>  Zamawiający uwagi na dużą ilość zapytań i konieczność szerszej analizy wszystkich zagadnień informuje  o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 04.09.2020 r. godz. 10:00.
  • (ost. akt. 04.09.2020 godz. 11.10) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf
  • (ost. akt. 01.10.2020, godz. 11.40) >> Oferta najkorzystniejsza >> pdf

DOKUMENTACJA TECHNICZNA POBIERZ

POZWOLENIE NA BUDOWĘ  POZ1  POZ2

DZIENNIK BUDOWY Tom1  Tom2  Tom3  Tom4

Dokumentacja_uzup (ost. akt. 02.09.2020 godz. 15.30)  PZT-01ZAM   IS-02  LAM2007-03