Nowe uprawnienia ratowników medycznych

Minister Zdrowia dokonał zmiany rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Rozporządzenie przewiduje rozszerzenie uprawnień zawodowych do samodzielnego (tj. bez zlecenia lekarza) wykonywania niektórych świadczeń zdrowotnych.

Nowa regulacja prawna pozwala na wykonywanie intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających, wykonywanie przez ratowników medycznych badania USG według wybranych protokołów mających zastosowanie w medycynie ratunkowej (pod warunkiem ukończenia kursu certyfikowanego przez CMKP) oraz samodzielnego przeprowadzenia cewnikowania pęcherza moczowego.

Został rozszerzony również katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez ratownika medycznego o środki zwiotczające i anestetyczne  (rocuronium bromide, etomidate i ketamine hydrochloride) oraz ponadto o następujące preparaty:

  • Dopaminum hydrochloricum – amina presyjna stosowana w ostrej niewydolności krążenia,
  • Methoxyflurane – lek przeciwbólowy w formie wziewnej, stosowany w ratownictwie do leczenia silnego bólu głównie urazowego, możliwy do samodzielnego dozowania przez pacjenta,
  • Midazolamum w formie roztworu do stosowania w jamie ustnej jako lek
    przeciwdrgawkowy i sedacyjny,
  • Prasugrel – podawany w ostrych zespołach wieńcowych jako przygotowanie do angioplastyki,
  • Tranexamic acid – lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

W uzasadnieniu zmian wskazano, że wynikają one z rosnącego udziału w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne zespołów podstawowych, tj. bez lekarza w składzie. Często więc ratownicy medyczni sami muszą podejmować decyzję o przeprowadzeniu danej procedury u pacjenta, a dotychczasowy obowiązek skonsultowania tej decyzji z lekarzem wydłużał czas niesienia pomocy pacjentowi.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że ratownicy medyczni, w czasie procesu kształcenia, są przygotowywani do fachowego wykonywania wskazanych w rozporządzeniu czynności zawodowych.