Podpisanie umowy z Akademią Nauk Stosowanych w Pile

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu od wielu lat współpracuje z jednostkami uniwersyteckimi i akademickimi w zakresie szkolenia zawodowego przyszłych kadr medycznych. Do tego grona dołączyła Akademia Nauk Stosowanych im. S. Staszica w Pile.

W dniu 06 czerwca br. zawarta została w Pile umowa o współpracy pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a Akademią Nauk Stosowanych im. S. Staszica w Pile – uczelnią państwową, utworzoną ponad 20 lat temu na mocy ustawy sejmowej. Przedmiotem umowy jest przede wszystkim organizowanie na bazie klinicznej szpitala praktyk zawodowych dla studentów kierunku ratownictwo medyczne oraz współpraca naukowo-badawcza w tej dziedzinie. W trakcie spotkania Rektor ANS w Pile, dr hab. Donat Mierzejewski, przedstawił doświadczenia w kształceniu kadr medycznych oraz plany rozwoju Uczelni. Między innymi trwają przygotowania do zmiany systemu kształcenia przeddyplomowego dla ratowników medycznych, polegające na wydłużeniu toku studiów. W najbliższej przyszłości tytuł zawodowy ratownika medycznego można będzie uzyskać wyłącznie po ukończeniu jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich.

Biorąca także udział w spotkaniu p. dr Kamila Sadaj-Owczarek (kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego) po zakończeniu części oficjalnej spotkania przedstawiła funkcjonowanie Centrum Symulacji Medycznych oraz Centrum Fizjoterapii, wyposażone m.in. w kriokomorę do zabiegów ogólnoustrojowych. Uczelnia posiada też własny, w pełni wyposażony ambulans do ćwiczeń symulacyjnych na miejscu zdarzenia. ZOZ w Wągrowcu zatrudnia już absolwentów pilskiej Uczelni, a sformalizowanie współpracy zapewni bezpośrednią możliwość zatrudniania kolejnych, najlepszych absolwentów kierunku ratownictwo medyczne.

 

CP1150376CP1150380CP1150382CP1150386CP1150387