Przetarg nieograniczony. Zakup Energii Elektrycznej

Przedmiot zamówienia:

Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.). Dostawy sukcesywne. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie 24 miesięcy wynosi w grupie taryfowej C21 – 1100 MWh, moc umowna 125 KW. Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące

Termin składania ofert:

13.09.2016 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 305003-2016 z dnia 05.09.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 05.09.2016 godz. 11.00) >> pdf doc

Zapytania

(ost. akt. 08.09.2016, godz. 11.00) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 13.09.2016 godz. 13.50) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 21.09.2016, godz. 11.50) >> pdf