ZAKOŃCZONE. Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

03.06.2016 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 132708-2016 z dnia 24.05.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 24.05.2016 godz. 13.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 24.05.2016 godz. 13.00) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 30.05.2016, godz. 11.20) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 03.06.2016 godz. 11.50) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 07.06.2016, godz. 12.40) >> pdf