UNIEWAŻNIONO. Przetarg nieograniczony. Realizacja zadania, pn. Stanowiska intensywnej opieki medycznej

Przedmiot zamówienia:

Realizacja zadania, pn. Stanowiska intensywnej opieki medycznej.  Termin realizacji zamówienia: 45 dni.

Termin składania ofert:

15.06.2016 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 122290-2016 z dnia 16.05.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 31.05.2016 godz. 11.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (Załącznik nr 2.4)

(ost. akt. 16.05.2016 godz. 12.00) >> pdf doc

Zapytania

(ost. akt. 07.06.2016, godz. 09.30) >> pdf

Komunikaty

Informacja dla Oferenta (ost. akt. 25.05.2016 godz. 08.00) >> pdf

ZP12 (ost. akt. 15.06.2016 godz. 11.50) >> pdf