ZAKOŃCZONE. Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

20.05.2016 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 120438-2016 z dnia 13.05.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 13.05.2016 godz. 09.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy) – Utworzono NOWY Pakiet

(ost. akt. 17.05.2016 godz. 13.30) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 17.05.2016, godz. 13.30) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 20.05.2016 godz. 11.15) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 07.06.2016, godz. 12.40) >> pdf