ZAKOŃCZONE. Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

22.04.2016 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 89088-2016 z dnia 14.04.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 14.04.2016 godz. 13.20) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy) – nowa wersja !

(ost. akt. 15.04.2016 godz. 08.30) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 19.04.2016, godz. 12.15) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 22.04.2016 godz. 11.20) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 28.04.2016, godz. 12.10) >> pdf