ZAKOŃCZONE. Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

20.04.2016 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 37093-2016 z dnia 11.04.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 15.04.2016 godz. 12.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 15.04.2016 godz. 12.00) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 18.04.2016, godz. 09.30) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 20.04.2016 godz. 12.45) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 27.04.2016, godz. 13.15) >> pdf