ZAKOŃCZONE.Przetarg Nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. Pakiety -5

Termin składania ofert:

11.03.2016 r. godz. 10.00 


Ogłoszenie BZP

(numer 46036-2016 z dnia 02.03.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 02.03.2016 godz. 10.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 02.03.2016 godz. 10.00) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 08.03.2016, godz. 10.00) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 11.03.2016 godz. 13.30) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 06.04.2016, godz. 08.25) >> pdf