ZAKOŃCZONE.Przetarg Nieograniczony. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

28.01.2016 r. godz. 10.00 

03.02.2016 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 11030-2016 z dnia 15.01.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 28.01.2016 godz. 11.30) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 28.01.2016 godz. 11.30) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 28.01.2016, godz. 13.30) >> pdf

Komunikaty

(ost. akt. 26.01.2016 godz. 13.00) >> Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 03 luty 2016 r. godz. 10.00

ZP12 (ost. akt. 04.02.2016 godz. 08.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 10.03.2016, godz. 12.45) >> pdf