ZAKOŃCZONE.Przetarg Nieograniczony. Zakup i dostawa leków

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa leków. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

25.01.2016 r. godz. 10.00 

27.01.2016 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 10886-2016 z dnia 15.01.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 21.01.2016 godz. 14.00) >> pdf doc  /zmiana sposobu przeliczania ilości – Rozdział V/

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 22.01.2016 godz. 12.30) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 26.01.2016, godz. 12.00) >> pdf

Komunikaty

(ost. akt. 21.01.2016 godz. 12.00) >> Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 27.01.2016 r.

(ost. akt. 25.01.2016 godz. 08.30) >> Uwaga: Korekta do udzielonych odpowiedzi z dnia 22.01.2016 r.

(ost. akt. 26.01.2016 godz. 12.00) >> Uwaga: Uzupełnienie do udzielonych odpowiedzi z dnia 25.01.2016 r.

ZP12 (ost. akt. 27.01.2016 godz. 10.45) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 22.02.2016, godz. 12.30) >> pdf