ZAKOŃCZONE.Przetarg Nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgiczne)

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgiczne). Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. Pakiety -4

Termin składania ofert:

22.01.2016 r. godz. 10.00 


Ogłoszenie BZP

(numer 10786-2016 z dnia 15.01.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 15.01.2016 godz. 11.30) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 15.01.2016 godz. 11.30) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 19.01.2016, godz. 14.30) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 22.01.2016 godz. 10.50) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 16.02.2016, godz. 09.45) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza: korekta / uzupełnienie (ost. akt. 19.02.2016, godz. 11.35) >> pdf