Przetarg nieograniczony. Zakup Sprzętu Medycznego

Przedmiot zamówienia:

Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem oraz przeszkoleniem personelu

Termin składania ofert:

15.09.2016 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 305922-2016 z dnia 07.09.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 07.09.2016 godz. 13.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (Załącznik nr 2.4)

(ost. akt. 07.09.2016 godz. 13.00) >> pdf doc

Zapytania

(ost. akt. 12.09.2016, godz. 10.00) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 15.09.2016 godz. 13.50) >> pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Art. 92 ust. 2 Ustawa PZP (ost. akt. 21.09.2016 godz. 12.50) . Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu,  ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.