Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, substancji recepturowych, produktów żywienia dojelitowego, gazy medyczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, substancji recepturowych, produktów żywienia dojelitowego, gazy medyczne. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

30.09.2016 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 311907-2016 z dnia 22.09.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 27.09.2016 godz. 12.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 27.09.2016 godz. 12.00) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 27.09.2016, godz. 14.00) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 03.10.2016 godz. 11.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 17.10.2016, godz. 12.00) >> pdf