Przetarg nieograniczony. Procedura wyboru Managera Projektu / Inwestora Zastępczego w ramach Programu dostosowania i rozbudowy szpitala ZOZ w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w celu wyboru Managera Projektu / Inwestora Zastępczego w ramach Programu dostosowania i rozbudowy szpitala ZOZ w Wągrowcu

Termin składania ofert:

25.10.2016 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 325918-2016 z dnia 18.10.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 19.10.2016 godz. 12.00) >> pdf doc

Zapytania

BRAK

Komunikaty

Art. 86 ust. 5 Ustawa PZP  (ost. akt. 27.10.2016 godz. 09.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 28.10.2016, godz. 20.00) >> pdf