Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, kontrastów TK

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, kontrastów do TK. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

14.11.2016 r. godz. 10.00

17.11.2016 r. godz. 10.00 (ost. akt. 09.11.2016 godz. 10.20)


Ogłoszenie BZP

(numer 335817-2016 z dnia 03.11.2016 r.)

Ogłoszenie BZP –  zmiana terminu składania ofert

(numer 339355-2016 z dnia 09.11.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 10.11.2016 godz. 13.30) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 04.11.2016 godz. 09.00) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 10.11.2016, godz. 13.30) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 17.11.2016 godz. 14.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 23.11.2016, godz. 14.20) >> pdf