Przetarg nieograniczony. Świadczenie usług żywienia zbiorowego

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i wydawania w miejscu (tj. w kuchni Szpitala ZOZ Wągrowiec) posiłków całodobowych przez 7 dni w tygodniu, zwykłych i dietetycznych z produktów zakupionych przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu jednostek chorobowych pacjentów szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na okres od 01.12.2016 do 30.11.2017 r. (tj. 12 miesięcy) wraz z dzierżawą pomieszczeń oraz wyposażenia bloku żywienia

Termin składania ofert:

24.11.2016 r. godz. 09.00 – UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Ogłoszenie BZP

(numer 342204-2016-2016 z dnia 14.11.2016 r.)

Ogłoszenie BZP – ZMIANA TERMINU

(numer 347280-2016-2016 z dnia 21.11.2016 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 21.11.2016 godz. 12.00) >> pdf doc

Zapytania

(ost. akt. 21.11.2016, godz. 12.00) >> pdf

załączniki do odpowiedzi na zapytania Zal1  Zal2  Zal3  Zal4

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 24.11.2016 godz. 12.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 29.11.2016, godz. 12.30) >> pdf