TOP SOR – kolejny sprzęt dla Szpitala

W całym kraju wdrażany jest jednolity system trybu obsługi pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych (TOP SOR). ZOZ w Wągrowcu – na prośbę Ministra Zdrowia – jest jednym z pierwszych kilkunastu podmiotów w kraju uczestniczących w pilotażu tego projektu. Pod koniec lipca br. dokonano instalacji infrastruktury technicznej, a obecnie w ramach tego projektu dostarczony został do Szpitala pierwszy zestaw sprzętu medycznego. Jest nim wysokiej klasy mobilny monitor pacjenta z ekranem dotykowym, który został już włączony na wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Urządzenie umożliwia pomiar i obrazowanie zaawansowanych parametrów życiowych (m.in. EKG, oksymetria, kapnografia, pomiar gazów GA/N2O/CO2/O2, moduł inwazyjnego monitorowania ciśnienia, pomiar temperatury) oraz posiada zaimplementowane narzędzia wspomagania decyzji klinicznych.

Efektem wdrożenia i uruchomienia systemu TOP SOR będzie poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz większy komfort pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników. Reorganizacja pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz systemu ratownictwa medycznego w obszarze szpitalnym to kluczowe zmiany przygotowane przez resort zdrowia na rok 2021.

P1130415cP1130421c P1130413cP1130417cP1130425c