Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r. Oferty należy składać do dnia 28.10.2020 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74.

Szczegółowe warunki konkursu [PDF]