Przekazano umowę dotyczącą modernizacji budynku głównego Szpitala

W dniu 20 października br. nastąpiło oficjalne przekazanie zawartej umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala”. Przedstawiciele Konsorcjum firm Wegner sp. z o.o sp.k. oraz Healthcare Building Solutions sp. z o.o. poza umową przedłożyli Dyrektorowi ZOZ szczegółowe zestawienie Kosztorysów ofertowych, Gwarancję ubezpieczeniową oraz ramowy Harmonogram robót. Pierwsze, robocze posiedzenia Rady Budowy zaplanowano na 28 października br., które połączone będzie z formalnym przekazaniem placu budowy. W pierwszej kolejności będą kontynuowane prace w części budynku nowo dobudowanego. Dokończenie prac konstrukcyjnych murowanych i stalowych oraz wykonanie elewacji zaplanowano do końca listopada br. Termin wykonania całej umowy oznaczono na 20 grudnia 2021 r. Lider Konsorcjum – firma Wegner sp. z o.o. sp. k. z Poznania posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu robót na rzecz sektora ochrony zdrowia. W ostatnich latach m.in. wykonała nowy budynek szpitala powiatowego w Mogilnie, dokonała kompleksowej modernizacji budynku kliniki kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, czy wykonała kompleksową realizację budynku bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Wojskowego w Wałczu.

 

P1130435R P1130438R P1130439R