Wyniki realizacji ryczałtu PSZ (I-VIII 2023r.)

W trakcie ostatniego posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się 5 października br. w Pile, wiele uwagi poświęcono bieżącym problemom w ochronie zdrowia, a w szczególności kondycji ekonomicznej szpitali powiatowych. Kanwą do dyskusji było wystąpienie p.o. z-cy Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu, p. Dariusza Brudło, który zaprezentował najnowsze informacje na temat funkcjonowania szpitali powiatowych poprzez pryzmat wielkości realizacji świadczeń. Zasadniczym wskaźnikiem analizy była liczba przyjęć pacjentów w stosunku do przyznanego przez NFZ poziomu finansowania (tzw. ryczałtu PSZ).

Z ogromną satysfakcją informuję, że ZOZ w Wągrowcu, w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej za okres I i II kwartału oraz narastająco – pierwszych ośmiu miesięcy roku – znalazł się na pierwszym miejscu w zestawieniu wszystkich wielkopolskich szpitali powiatowych.

Wykonanie świadczeń przez Szpital w Wągrowcu w pierwszym kwartale wyniosło w stosunku do wynikającej z umowy z NFZ puli aż 154,76%. Wynik ten przełożył się na średnioroczny wzrost kwoty wartości ryczałtu PSZ o 23,78% w stosunku do roku poprzedniego. Na przeciwległym krańcu tego zestawienia znalazły się szpitale w Pleszewie (wzrost ryczałtu PSZ o 6,43%), Jarocinie (6,51%) i Międzychodzie (6,52%).

Również bardzo wysoka liczba wykonanych usług zdrowotnych w II kwartale br. pozwoliła na uzyskanie z NFZ rekordowo wysokiego wzrostu ryczałtu PSZ naliczonego dla naszego Szpitala na drugie półrocze br. – o 47,57%. Drugi w kolejności szpital w Czarnkowie uzyskał wzrost o 37,87% a trzeci w zestawieniu – szpital w Wyrzysku o 36,59%. Natomiast najniższe wzrosty w takim zestawieniu uzyskały szpitale w Pleszewie (12,87%), Międzychodzie (13,04%) i Trzciance (13,33%).

Szpital w Wągrowcu zajmuje pierwsze miejsce także w zestawieniu uwzględniającym narastająco poziom wykonania świadczeń PSZ za okres od stycznia do sierpnia br., uzyskując wynik 124,78%. Dalej znajdują się szpitale: w Wyrzysku (116,02%), Krotoszynie (113,89%), Czarnkowie (113,50%).

Minimalny poziom wykonania ryczałtu PSZ, wynikający z umowy z NFZ, wynosi 98%. W trakcie spotkania ze starostami, przedstawiciel Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wskazywał na ryzyko zmniejszenia finansowania w przyszłym roku tych szpitali, które z różnych powodów nie przyjmują oczekiwanej liczby pacjentów. Są to aktualnie szpitale w: Wolsztynie (90,96% wykonania ryczałtu), Trzciance (91,08%), Ostrzeszowie (95,05%) oraz Nowym Tomyślu (95,82%).

Przy tej okazji serdecznie dziękuję zespołom medycznym wszystkich oddziałów Szpitala za zaangażowanie oraz wysiłek związany z przyjęciami zwiększonej liczby pacjentów, dzięki czemu nasza jednostka „odpracowała” dług zdrowotny z okresu pandemii oraz stworzony został solidny fundament dla finansowania działalności leczniczej w roku nadchodzącym.

dr Przemysław Bury, Dyrektor ZOZ w Wągrowcu

Wykonanie ryczałtu I-VIII 2023 [PDF]