Sprzęt ratujący życie dla ratownictwa medycznego

We wtorek, 26 września br. Szpital odebrał przyznany i sfinansowany w ramach projektu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) sprzęt medyczny bezpośrednio ratujący życie i zdrowie pacjentów obejmowanych opieką przez zespoły ratownictwa medycznego.

W efekcie pozytywnego rozpatrzenia złożonego przez Dyrekcję ZOZ-u wniosku, na pokłady naszych ambulansów trafi pięć nowych najwyższej klasy jednostek wyposażenia: trzy respiratory ratowniczo-transportowe (marki Weinmann Medumat, każdy o wartości 30 tys, zł), urządzenie do kompresji klatki piersiowej (typu Lucas – o wartości 70 tys.) oraz defibrylator z kardiomonitorem i teletransmisją danych (typu LifePak 15 – o wartości 80 tys. zł). Urządzenia są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.

ZOZ w Wągrowcu zabezpiecza wyznaczony rejon operacyjny poprzez całodobową gotowość trzech zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego. Dwa z nich wyposażone są zgodnie ze standardem określonym dla Zespołu „P” (podstawowy), a jeden zgodnie ze standardem dla zespołu „S” (specjalistyczny). Dzięki otrzymanemu wyposażeniu możliwe będzie wyrównanie standardu sprzętowego do najwyższego poziomu, co oznacza w praktyce, że na pokładzie każdego ambulansu dyżurnego znajdować się będzie sprzęt umożliwiający udzielanie pomocy i bezpieczny transport pacjentów nawet w najbardziej poważnym stanie zagrożenia zdrowia i życia.

IMG_2028IMG_2023 v2 IMG_2022