Wizytacja NFZ

Przekazanie do użytkowania nowych oraz wyremontowanych pomieszczeń poszczególnych jednostek organizacyjnych Szpitala wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia licznych prób technicznych, odbiorów oraz kontroli ze strony odpowiednich służb i instytucji.

Powiadamiam z zadowoleniem, że w dniu 1 grudnia br. odbyła się zakończona bez zastrzeżeń kontrola NFZ dotycząca oceny spełnienia warunków wymaganych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Przedmiotem tej kontroli było zweryfikowanie spełnienia warunków szczegółowych realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Wewnętrznym oraz Oddziale Dziecięcym.

Bardzo dziękuję Kierownikom Oddziałów oraz zespołom medycznym za przygotowanie się do kontroli i uzyskanie potwierdzenia spełnienia wszystkich wymaganych przepisami prawa warunków i wymogów prowadzenia działalności medycznej w zakresie chorób wewnętrznych i pediatrii przez nasz Szpital.

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu

Kontrola NFZ – grudzień 2022 [PDF]