Dzień Świętego Mikołaja

Jak co roku obchodzimy dzień ku czci Świętego Mikołaja, biskupa Miry (wspomnienie). Spisany w Bizancjum Żywot Mikołaja pióra archimandryty Michała z IX wieku przekazuje, że już w tym czasie 6 grudnia obchodzono w Konstantynopolu święto Mikołaja, które traktowano jako „godne przygotowanie do Bożego Narodzenia”.

Zwyczaj wręczania prezentów w Mikołajki wywodził się ze średniowiecznych legend o życiu św. Mikołaja, które stały się bardzo popularne dzięki przedstawieniom wystawianym od X wieku w całej Europie.

W tą piękną tradycję wpisała się wizyta Starosty Wągrowieckiego, który przekazał wspólnie z Dyrektorem ZOZ-u upominki dla dzieci przebywającym w Oddziale Dziecięcym wraz z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia a rodzicom życząc cierpliwości, wytrwałości oraz niegasnącej pogody ducha w całym nadchodzącym Nowym Roku.