Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2025 r.

Oferty należy składać do dnia 25.11.2022 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74.

Szczegółowe warunki konkursu [PDF]
Rozstrzygnięcie konkursu [PDF]