Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym i Poradni Położniczo-Ginekologicznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w O. Poł-Gin wraz z Punktem Przyjęć

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym i Poradni Położniczo-Ginekologicznej oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym wraz z Punktem Przyjęć od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2025r.

Oferty należy składać do dnia 20.12.2022 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74.

Szczegóły konkursu [PDF]

Rozstrzygnięcie konkursu [PDF]