Szkolenie dla pielęgniarek i położnych z wczesnej diagnostyki onkologicznej

Szanowni Państwo,
niniejszym, chcielibyśmy serdecznie zaprosić na bezpłatne szkolenie online, które kierowane jest do wszystkich pielęgniarek i położnych zatrudnionych na terenie woj. wielkopolskiego.
Szkolenia obejmują dwa moduły:
1. Diagnostyka nowotworów u dzieci oraz następstwa leczenia chorób onkologicznych
2. Diagnostyka nowotworów u dzieci oraz komunikacja z pacjentem onkologicznym i jego rodziną.
Pierwotnie szkolenia zaplanowaliśmy w formie stacjonarnej, jednakże z uwagi na obecną sytuację epidemiczną oraz duże zainteresowanie szkoleniami w tym zakresie, chcielibyśmy zaproponować Państwu formę zdalną (szkolenie online).
W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące szkolenia.
Termin: 29.04.2022 r., w godz. 9:00-15:00 (z uwzględnieniem przerw) – moduł: DIAGNOSTYKA.
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Z KOMUNIKACJI JEST UKOŃCZENIE MODUŁU Z DIAGNOSTYKI.
Formularz zgłoszeniowy, który umożliwia zapisanie się na wybrany moduł lub moduły szkolenia, dostępny poniżej:
https://bit.ly/3JKIP00
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu. Liczba miejsc jest ograniczona (maksymalna liczba uczestników z danego powiatu wynosi 10 osób).
Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl/
a w szczególności zakładki dotyczącej szkoleń – gdzie znajdują się szczegółowe informacje związane z Projektem i organizowanymi szkoleniami.
Wszelkie pytania dotyczące szkoleń, prosimy kierować na adres:
szkolenia@fundacjapomocydzieciom.com.pl

Działania edukacyjne realizowane są w ramach Projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+).
Z wyrazami szacunku,
dr n. med. Robert Ziarnik
Kierownik Centrum Edukacji Zdrowotnej

List przewodni [PDF]