Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego SOR i ZRM

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i Zespołami Ratownictwa Medycznego w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2024 r.

Oferty należy składać do dnia 19.05.2022 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74.

 

Szczegółowe warunki konkursu [PDF]