Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:  23.09.2019 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP numer 595679-N-2019 z dnia 10.09.2019 r.

Ogłoszenie BZP zmiana numer 540194478-N-2019 z dnia 16.09.2019 r.

Ogłoszenie BZP zmiana numer 540196355-N-2019 z dnia 18.09.2019 r.

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 18.09.2019 godz. 15.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 10.09.2019 godz. 14.00) >> pdf xls

Zapytania

(ost. 19.09.2019 godz. 09.30) >>  pdf

Komunikaty

(ost. akt. 13.09.2019 godz. 11.40) >> Zamawiający zamierza przesuną termin składania i otwarcia ofert na 19.09.2019 lub 20.09.2019 r.. Informacja o nowym terminie zostanie podana do wiadomości najdalej do dnia 16.09.2019 r. godz. 14.00

(ost. akt. 16.09.2019 godz. 12.30) >> Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 20.09.2019 r.

(ost. akt. 18.09.2019 godz. 08.30) >> Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 23.09.2019 r.

(ost. akt. 23.09.2019 godz. 11.00) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 03.10.2019, godz. 12.40) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf