Przetarg nieograniczony. Dostawa Ambulansu Ratunkowego typu „C”

Przedmiot zamówienia: Dostawa Ambulansu Ratunkowego typu „C” wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Termin składania ofert: 25.09.2019 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP numer 598593-N-2019 z dnia 17.09.2019 r.

Ogłoszenie BZP – zmiana  numer 540198128-N-2019 z dnia 19.09.2019 r.

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 23.09.2019 godz. 09.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys parametryczny)

(ost. akt. 17.09.2019 godz. 14.00) >> pdf doc

Zapytania

(ost. 23.09.2019 godz. 09.30) >>  pdf

Komunikaty

(ost. akt. 25.09.2019 godz. 12.00) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 02.10.2019, godz. 14.20) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf