Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków, substancji leczniczych i żywienia dojelitowego

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa leków, substancji leczniczych i żywienia dojelitowego.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert: 26.07.2019 r. godz. 10.00 Nowy Termin: 31.07.2019 godz. 10.00


Ogłoszenie BZP (numer 76440-N-2019 z dnia 19.07.2019 r. z pózn. zm.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 25.07.2019 godz. 11.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 25.07.2019 godz. 11.00) >> pdf xls

Zapytania

(ost. 25.07.2019 godz. 11.00) >>  pdf

Komunikaty

(ost. akt. 23.07.2019 godz. 08.50) >> Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 31.07.2019 r. godz. 10.00 (BZP)

(ost. akt. 31.07.2019 godz. 12.45) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 08.08.2019, godz. 14.45) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf