Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów szewnych

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgiczne). Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert: 18.07.2019 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP numer 572447-N-2019 z dnia 11.07.2019 r.

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 16.07.2019 godz. 13.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 16.07.2019 godz. 13.00) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 16.07.2019 godz. 13.00) >>  pdf

Komunikaty

(ost. akt. 18.07.2019 godz. 10.50) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 23.07.2019, godz. 09.30) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf